Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Portem Lotniczym.

W lipcu 2014 uzyskała stopień magistra za pracę: "Analiza obszaru ciążenia portu lotniczego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Rekowskiego.

19 grudnia 2014 roku otrzymała wyróżnienie w  konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej, inżynierskiej i licencjackiej z dziedziny „TRANSPORT” w roku akademickim 2013/2014 oraz dla najlepszej książki o tematyce transportowej wydanej w roku akademickim 2013/2014 w kategorii prac magisterskich.