2013r.- magister ekonomii:

Absolwent  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania,

specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw