Kierownik Katedry Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; specjalność mikroekonomia, koniunktura gospodarcza, prognozowanie gospodarcze, przedsiębiorczość, zarządzanie portem lotniczym

Wykładowca na uczelniach zagranicznych 

we Francji:
 • European School of Management ESCP Europe - Paryż
oraz w Hiszpanii:
 • Escuela de Negocios Vigo, Hiszpania
 • Universidad de Sevilla, Departamento de Economia Aplicada, Hiszpania, visaiting profesor
 • Universidad de Navarra, Pampeluna, Hiszpania
 • Université d'Orléans, Dep. des Sciences Economiques
 • Université de Bourgogne, Dijon, Francja
 • Université de Saint-Etienne, Francja
 • Członek komisji doktoratu europejskiego na Universidad de Huelva, Hiszpania
Najważniejsze publikacje w ostatnich latach:
 • Światowe rynki wina, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2013
 • M.Kokocińska, M.Rekowski, Impacto de la crisis mundial en el empleo y la productividad de las PYMES, Revista de Economia Mundial 35/2013
 • R.Caceres,J,Guzman.M.Rekowski, Firms as a source of variety in innovation:influence if size and sector, International Entrepreneurship and 
 • Managemant Journal, Volume 7, No.3,2011, on line: www.springerlink.com
 • Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, ed. Marek Rekowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011 
 • Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2011
 • The Relationship Between Entrepreneurship and Economic Growth: A Review of Recent Research Achievements (ASP. P. Dominiak) w: Entrepreneurship and Business. A Regional Perspective, ed. M.A. Galindlo, J. Guzman, D. Ribeiro, Springer Verlag Berlin- Heidelberg, 2009
 • Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions.,2008, Ed. Marek Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Tkanka przedsiębiorczości przemysłu i budownictwa miasta Poznania I aglomeracji poznańskiej, opracowanie dla Urzędu Mista Poznania-Wydziału Rozwoju Mista, Poznań 2008