Pełnione funkcje i stanowiska:

Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B

Członek CentrumB2B

Członek komisji wydziałowych ds.: przygotowania kierunku studiów dualnych, e-learningu, wyborczej

Problematyka badawcza:

Relacje business-to-business: proces tworzenia, jakość i struktura relacji, zarządzanie w sieciach biznesowych, badania rynku i badania marketingowe


Działalność dydaktyczna:

Zajęcia na studiach dziennych i zaocznych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych: strategie marketingowe, zarządzanie relacjami z klientami, marketing B2B, marketing, projekty marketingowe, organizacja wydarzeń marketingowych

Seminarium Magisterskie

Wybrane publikacje:

Leszczyński, G., Takemura M., Zieliński M., Trust in Business to Business Relationships, Meidai Shogaku Ronso, 2015, Vol 99


Adaptacja w relacjach business-to-business. Uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015


Leszczyński G., Pullins E., Zieliński M., Adaptation In Business Relationships: Study of Bonds with Key Customers in Construction Industry, Building and Managing Relationships in a Global Network: Challenges and Necessary Capabilities: the 29th Annual IMP Conference - Atlanta : Georgia State University, Robinson College of Business, Atlanta, USA, 2013.

Zainteresowania:

wpływ zaufania na relacje biznesowe

innowacje jako efekt współpracy przedsiębiorstw

kreatywność w biznesie