Działalność Katedry

Badania naukowe

Główne obszary działalności naukowej

1. Strategie marketingowe przedsiębiorstw 

2. Zarządzanie procesami komunikacji marketingowej

3. Zmiany w postawach i zachowaniach nabywców na rynku

4. Zarządzanie relacjami na rynku B2B

5. Zachowania rynkowe i strategie konkurencyjne przedsiębiorstw w obszarze B2B

6. Marketing na rynku żywności ekologicznej 

7. Skuteczność i efektywność instrumentów marketingu bezpośredniego

8. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

9. Zarządzanie i marketing na rynku sportowym  

10. Kreatywność i innowacje w procesach marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem

11. Uwarunkowania i metody tworzenia wartości w programach lojalnościowych  

12. Wykorzystanie Internetu w procesie badań rynku oraz komunikacji marketingowej

13. Targi i wydarzenia marketingowe jako narzędzia komunikowania się  

14. Determinanty rozwoju i konkurencyjności nowych przedsiębiorstw

15. Design i komunikacja wizualna a kształtowanie zachowań konsumentów

16. Opakowanie i marka w strategii produktu. Innowacje opakowaniowe