Pełnione funkcje:
  • Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

Dydaktyka:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Restrukturyzacja i metody wyceny przedsiębiorstwa