Pełnione funkcje:
  • Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.

Problematyka badawcza:

  • rozwój kompetencji menadżerskich,
  • zarządzanie przez kompetencje,
  • skuteczność form szkoleniowych.
  • skuteczne funkcjonowanie liderów w organizacji.
  • zmiany w organizacji.
Dydaktyka:
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa