Katedra Zarządzania Strategicznego

Konsultacje

Na podstawie Decyzji 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 25 września 2018 roku, informuje się, że w dniach, w których odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych P.T. Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego realizujący zajęcia dydaktyczne na tych studiach w  tym samym terminie odbywają konsultacje w godzinach wskazanych indywidualnie przez Prowadzących. Oznacza to równoczesne ograniczenie liczby konsultacji w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych które były przeznaczone dla Studentów studiów niestacjonarnych.

Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP
Terminy konsultacji:
wtorek     godz. 14.00-15.00
czwartek godz. 11.00-12.00

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
13.10. godz. 11.30-12.30
17.11. godz. 11.30-12.30
  1.12. godz. 11.30-12.30
15.12. godz.   9.50-10.50

pok. 320A (Gmach Główny - boczne skrzydło)

Dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP
Terminy konsultacji:
środa    godz. 13.55-14.55
czwartek godz. 11.15-12.15

Konsultacje 5.12. zostają odwołane


Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

   7.10. godz.10.40-11.40

14.10. godz 10.40-11.40

28.10. godz. 10.40-11.40

18.11. godz. 10.40-11.40

  2.12. godz. 10.40-11.40

16.12. godz. 14.20-15.20

13.01. godz. 14.20-15.20

26.01 godz. 9.00-10.00

2.02. godz. 15.10-16.10

pok. 300A (Gmach Główny)


Dr Maja Sajdak
Terminy konsultacji:
poniedziałek godz. 10.30-11.30
wtorek           godz. 08.45-9.45

pok. 327A (Gmach Główny - boczne skrzydło)

Dr Paweł Bartkowiak
Terminy konsultacji:
wtorek     godz. 13.45-14.45
czwartek godz. 11.00-12.00


pok. 319A (Gmach Główny - boczne skrzydło)

Dr Maciej Brzozowski
Terminy konsultacji: 
wtorek godz. 15.30-16.30
piątek godz. 11.00-12.00
Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
28.10. godz. 13.10 sala 319C
16.12. godz. 13.10 sala 319C
25.01. godz. 13.10 sala 124B
pok. 11C (budynek, ul. Towarowa)

Dr Michał Młody
Terminy konsultacji:
wtorek     godz. 13.10-14.10
czwartek  godz. 10.30-11.30

pok. 327A (Gmach Główny - boczne skrzydło)

Dr Anita Perska-Tembłowska
Terminy konsultacji: 
wtorek     godz. 09.50-10.50
czwartek godz. 11.50-12.50
Konsultacje z 4.12. przełożone na 5.12. godz. 9.50-10.50.

pok. 312A (Gmach Główny - boczne skrzydło)

Dr Adam Weinert
Terminy konsultacji:
wtorek godz. 13.10-14.10
środa  godz. 14.55-15.55

pok. 319A (Gmach Główny - boczne skrzydło)