W ostatniej edycji konkursowej Narodowego Centrum Nauki trójka badaczy z UEP otrzymała dofinansowanie projektów w ramach konkursu OPUS 23. Mimo niskiego współczynniki sukcesu (13% w konkursach OPUS), nasi badacze znaleźli się pośród 74 laureatów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Są to:


prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, projekt: Jak wzrost efektywności produkcyjnej w rolnictwie przybliża cele rolnictwa zrównoważonego? Emisja gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność w metodzie zintegrowanej efektywności; Kwota dofinansowania: 642 665zł,

 

dr hab. Agata Kliber, prof. UEP projekt pt. Wzrost cen ropy naftowej a transformacja w kierunku zrównoważonego transportu - na przykładzie Europy Środkowej; Kwota dofinasowania: 830 855zł,

 

dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP, projekt pt. Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji Kwota: 503 145zł. 

Ranking projektów znajduje się na stronie NCN   

 

  
Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-06-wyniki-opus23-preludium21-polonezbis2                             

Gratulujemy!