Research potential

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została powołana Zarządzeniem nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Obecnie Komisję tworzą następujące osoby:
• Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
• Dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP
• Dr hab. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP
• Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP
• Dr hab. Bartłomiej Pierański, prof. UEP
• Dr hab. Barbara Pogonowska, prof. UEP - przewodnicząca
• Dr Krzysztof Szwarc
• Mgr Amadeusz Miązek – przedstawiciel Rady Doktorantów

Zakres kompetencji i obowiązki Komisji określa Regulamin pracy Komisji ds. Etyki badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku oraz Zarządzenie nr 24/2019 Rektora UEP w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Regulamin wraz z załącznikami (wniosek, oświadczenia, informacje dla uczestnika badania i badacza) znajduje w plikach do pobrania.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy barbara.pogonowska@ue.poznan.pl (aktualny do 31 grudnia 2020 r.).