Menedżer sportu

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Menedżer sportu

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost popularności sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zawodowe kluby sportowe dysponują coraz większymi budżetami, a amatorzy coraz chętniej biorą udział w masowych imprezach sportowych, czy korzystają z nowo powstałych klubów fitness. Zwiększa się tym samym wpływ sportu na światową gospodarkę. W związku z powyższym organizacje sportowe wymagają w dzisiejszych czasach odpowiedniego zarządzania, a osoby zarządzające nimi powinny posiadać unikatową wiedzę i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych „Menedżer sportu” jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie w sporcie. Podczas studiów uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania różnymi organizacjami sportowymi, jak i organizowania wydarzeń sportowych. Zostanie im przekazana kompleksowa wiedza dotycząca sportu z zakresu ekonomii i finansów, prawa oraz psychologii. Poznają oni także rodzaje oraz najczęściej obecnie wykorzystywane narzędzia marketingowe. Podsumowując, studia podyplomowe „Menedżer sportu” to unikalne i nowoczesne połączenie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, w celu jak najlepszego przygotowania słuchaczy do pracy w sporcie. Odpowiednio dobrana kadra naukowa mająca bogate doświadczenie w sporcie oraz spotkania z licznymi praktykami umożliwią przedstawienie problematyki zarządzania w sporcie z wielu różnych perspektyw. W gronie dydaktycznym znajdą się m.in. prezesi klubów, dyrektorzy sportowi, trenerzy oraz przedstawiciele związków sportowych.

Adresatami studiów są osoby, które chcą zdobyć przygotowanie do bycia kompetentnymi i skutecznymi profesjonalistami odpowiedzialnymi za zarządzanie w sporcie.

Aplikuj online

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

1. Zarządzanie organizacją sportową (16h)
2. Zarządzanie projektem sportowym (8h)
3. Organizacja wydarzeń sportowych (8h)
4. Zaawansowane narzędzia statystyki w sporcie (8h)
5. Komunikacja w sporcie (12h)
6. Kreowanie marki sportowej (8h)
7. Marketing sportowy (12h)
8. Media społecznościowe w budowaniu wizerunku sportowców, organizacji i wydarzeń sportowych (4h)
9. Ekonomia sportu (8h)
10. Sportowy rynek pracy (8h)
11. Finanse w sporcie (10h)
12. Psychologia sportu (12h)
13. Coaching w sporcie (8h)
14. Prawo w sporcie (8h)
15. Medycyna w sporcie (8h)
16. Zarządzanie obiektami sportowymi (8h)
17. E-sport (4h)

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego.

Aplikuj online

Obecnie trwa rekrutacja na 5 edycję studiów podyplomowych „Menedżer sportu”, która zostanie uruchomiona jesienią 2024 roku (od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w październiku lub listopadzie 2024 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w trybie mieszanym 

Opłata za studia: 4.400 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.520 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.400 zł (lub 3.520zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– płatna do dnia 15 października 2024 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.200 zł każda (lub 1.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 15 października 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2025 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.100 zł każda (lub 880 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 15 października 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15  grudnia 2024 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2025 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2025 r.

Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do dnia 6 października 2024 roku, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc, zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte).

Po dokonaniu zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym, wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy wydrukować (do pobrania w zakładce „dokumenty i dalsze kroki”), podpisać niebieskim długopisem i wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października br.  Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie te wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika Biura),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
bud. D (przy Akademii Muzycznej)

Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4
Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Menedżer Sportu

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

dr Adam Metelski – adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tytuł jego pracy doktorskiej obronionej na UEP to: Aktywność fizyczna jako czynnik sukcesu zawodowego. Ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine (Bachelor of Arts) na kierunku psychologia i zachowania społeczne, studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. Autor licznych artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach oraz uczestnik wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Były zawodowy koszykarz – występował w USA, na Węgrzech, w 141 meczach Polskiej Ekstraklasy oraz w I lidze. Jego osiągnięcia sportowe to otrzymanie stypendium sportowego w USA, zdobycie srebrnego medalu ligi węgierskiej, dwóch Pucharów Polski oraz Superpucharu Polski.

Olga Kijewska-Ratajczak od 2017 do 2022 roku Sekretarz Generalny Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz). W PZKosz pracowała w latach 2008-2022. W tym czasie pełniła funkcje: Dyrektora Zarządzającego Basket Ligi Kobiet, Dyrektora Reprezentacji Polski Kobiet, Generalnego Menadżera Mistrzostw Europy Mężczyzn, Dyrektora Mistrzostw Europy Kobiet, a także Dyrektora Marketingu PZKosz. Współpracowała z Euroleague, pełniąc funkcję oficjalnego delegata Europejskiej Ligi Koszykówki. Uczestniczyła również w licznych spotkaniach i szkoleniach FIBA i FIBA Europe oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami (PRINCE 2). Olga Kijewska-Ratajczak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie na Wydziale Zarządzania) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (studia podyplomowe menadżera sportu), uzyskała także tytuł dr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Jakub Lewandowski swoje bogate doświadczenie zdobywał w polskich i międzynarodowych koncernach, między innymi w Holandii, Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Autor i współautor unikatowych narzędzi, koncepcji treningów i warsztatów w zakresie strategii prowadzenia firm, zarządzania personelem oraz zarządzania sprzedażą. Jest trenerem mentalnym sportowców, w tym Reprezentacji Polski AMP Futbol. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych i  Życiu Handlowym. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek „Zarządzanie Ludźmi w Firmie”. Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP.

Hubert Radke – prawnik, były profesjonalny koszykarz i reprezentant Polski w koszykówce. Od zakończenia zawodniczej kariery prowadzi w ramach rodzinnej kancelarii adwokackiej indywidualną praktykę, w której koncentruje się na obronie interesów zawodników. Współpracuje z agencją koszykarską Limelight Hoops i jest agentem koszykarskim certyfikowanym przez amerykański National Basketball Players Association (NBPA). Współuczestniczył w tworzeniu Związku Zawodowego Koszykarzy w Polsce, którego jest aktualnie pełnomocnikiem. Jest także ekspertem koszykarskim stacji telewizyjnej w Polsce Canal+ Sport. Był stypendystą sportowym Uniwersytetu Loyola w Chicago i występował w rozgrywkach ligi akademickiej NCAA. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś obecnie przygotowuje tam rozprawę doktorską z zakresu prawa sportowego. Ponadto ukończył podyplomowe specjalistyczne studia z zakresu międzynarodowego prawa sportowego na Instytucie Assera w Hadze, Holandia (Certificate, Summer Programme on International Sports Law), Case Western Reserve University School of Law w Cleveland, USA (Certificate, Representing the Professional Athlete) oraz Instituto Superior de Derecho y Economia (ISDE) w Madrycie, Hiszpania (LL.M., Global Executive Master in International Sports Law). Aktualnie jest wykładowcą na ISDE, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kontraktów koszykarskich. Współautor wiodącego na polskim rynku podręcznika prawa sportowego.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Marketingu, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych. Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Problematyka naukowo-badawcza: marketing sportu, zarządzanie w sporcie, marketing wartości, innowacje marketingowe, strategie marketingowe przedsiębiorstw, marketing organizacji non-profit. Autor około 100 publikacji z tego zakresu. Organizator odbywających się cyklicznie ogólnopolskich konferencji poświęconych organizacji i zarządzaniu imprezami biegowymi.

Jan Chłapowski posiada bogate doświadczenie w zakresie marketingu sportowego. Współpracował m.in. ze SWATCH TTR World Snowboard Tour (obecnie: World Snowboard Tour), gdzie współtworzył projekty związane z marketingiem sportowym, zarządzał egzekucją kontraktów sponsorskich (w tym tytularnego kontraktu z firmą Swatch), jak również odpowiadał za aktywacje kanałów new media. Podczas UEFA EURO 2012 pracował dla UEFA i odpowiadał za prawa marketingowe m.in. Coca-Coli i Carlsberga, jak również za całość operacji marketingowych na stadionie w Gdańsku. Obecnie pracuje przy międzynarodowych projektach z pogranicza marketingu online, marketingu sportowego i digitalizacji sportu. Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP interesuje się problematyką psychologii PR oraz internal relations. Jest współwłaścicielem agencji  public relations Prelite i domu wydawniczego piar.pl, praktykiem w zakresie komunikowania wewnętrznego, kampanii społecznych oraz nawiązywania relacji z mediami. Autor kilkuset  strategii PR i szkoleń, pracował dla największych podmiotów w kraju (m.in Orlen, PTC, KGHM, Lasy Państwowe, Kulczyk Holding, Siemens, Henkel) i zagranicy (Rząd Federacji Rosyjskiej, JTT Tobacco, METRO Group). Członek jury branżowego konkursu „Złote  Spinacze”. Członek EUPRERA (The European Public Relations Education and Research Association), PTE, PSPR i SAUEP. Członek zespołów badawczych i  m.in zespołu Prof. Krishanmurty Sriramesha z Nanyang University w Singapurze, prof. Alana Freitaga w Uniwersytetu Północnej Karoliny w USA i projektu ECM (European Communication Monitor). Autor ponad 60 publikacji specjalistycznych: recenzji, rozdziałów w monografiach i podręcznikach, artykułów itd. Dziennikarz, pracował m.in. w tygodniku Wprost, Cash, Marketing Service i Sezon. Redagował. jako Naczelny. Przegląd Ekonomiczny PTE a obecnie Redaktor Naczelny Forum UEP.

dr Bartosz Grobelny absolwent Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (studia doktoranckie) na kierunku fizjoterapia (obecnie asystent w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie zdobył tytuł magistra psychologii. Koordynator działań w międzynarodowych grantach badawczych, autor artykułów publikowanych w uznanych czasopismach oraz prelegent konferencji. Od ponad 10 lat zdobywa praktykę kliniczną a od 8 lat pracuje jako fizjoterapeuta PZPN z pierwszymi reprezentacjami kobiet oraz mężczyzn. Obecnie sprawuje opiekę nad seniorską kadrą kobiet oraz mężczyzn w futsalu. Swoje doświadczenie z zakresu medycyny sportowej zdobył również współpracując z drużynami piłkarskimi Polonii Poznań, AZS UAM oraz Lech Poznań Football Academy. Na co dzień zajmuje się klientami Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK w Poznaniu. Współtwórca pierwszej w Polsce platformy e learningowej – Alfabet Ruchu stanowiącej źródło wiedzy dla trenerów oraz fizjoterapeutów. Terapeuta pracujący według koncepcji międzynarodowych szkół między innymi modelu IAOM (International Academy of Manual and Orthopedic Medicine), metodę terapii wisceralnej według koncepcji łańcuchów lezji Florindy Czeiji, FDM, pinopresurę oraz igłoterapię według modelu FRS. Na co dzień jego praca opiera się nie tylko na praktyce z sportowcami, ale również licznymi przypadkami klinicznymi.

Krzysztof Ratajczak kierownik Zespołu Redakcyjnego Sportu Polskiego Radia w Poznaniu. Wszyscy fani sportu z Wielkopolski bardzo dobrze znają jego głos. Od lat komentuje w radiu najważniejsze wydarzenia sportowe – w tym mecze Lecha. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Barłóg – przedsiębiorca, project manager, ekspert zarządzania w piłce nożnej. Doświadczenie zawodowe w sektorze sportowym jest pokłosiem jego ogromnej pasji, wiedzy i aktywności. Od ponad dziesięciu lat pracuje w piłce nożnej. W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma organizacjami i instytucjami sportowymi najwyższej rangi. Ma na koncie projekty z FIFA, UEFA oraz PZPN. Pracował przy organizacji FIFA World Cup U-20, UEFA EURO 2012 oraz meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W latach 2010-2017 pracował dla KKS Lech Poznań, zajmując stanowisko Kierownik Działu Sportu i reprezentując klub na arenie polskiej oraz międzynarodowej. Współtworzył i organizował wiele projektów w młodzieżowej piłce nożnej, m.in. Lech Poznań Football Academy, Lech Cup czy Lech Conference. W 2018 roku ukończył Club Management Programme organizowany przez European Club Association na kierunku Zarządzanie Klubem Piłkarskim oraz kierunek Leadership and Management na Collegu w Sydney.  W 2019 roku został zaproszony przez inwestorów z Arabii Saudyjskiej do współpracy w roli Project Managera przy stworzeniu i otwarciu akademii piłkarskiej w Rijadzie.

Marcin Wenzel – Kierownik Biura Sponsoringu i Zarządzania Marką, Enea SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu strategii zarządzania marką. Z obszarem marketingu marki, komunikacji i sponsoringu związany od ponad 10 lat. Członek Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W Enei odpowiada za zarządzenie marką, kompleksowe współtworzenie i realizowanie strategii spółki w zakresie sponsoringu oraz aktywizacji działań sponsoringowych. Pasjonat sportów zimowych, w szczególności snowboardingu.

Skontaktuj się z nami

Dr Adam Metelski adiunkt
Collegium Altum, pokój nr 1523
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Wtorek
09:15 - 10:15, 13:30 - 14:30
Mgr Magdalena Bączkowska samodzielny referent
Budynek D, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.