W dniach 27-29 czerwca 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników 15. międzynarodowej konferencji naukowej: International Strategic Management Conference. Dzięki współpracy międzynarodowej zainicjowanej w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw nasz Uniwersytet gościł tegoroczną edycję tej konferencji pod nazwą: Management in an international environment: new challenges for international business and logistics in the era of industry 4.0. Głównym prelegentem konferencji był prof. Maciej Szymczak, dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Wygłosił on wykład pt: „Digital and Smart Logistics. Managing Supply Chain 4.0: Concepts, Components and Strategic Perspective”.


Konferencja poświęcona tradycyjnie problematyce zarządzania strategicznego poruszała w tej edycji kwestie logistyki międzynarodowej. Umożliwiło to zaprezentowanie dorobku naukowego powstałego na naszej Uczelni, a także ze współpracujących krajowych jednostek naukowych na arenie międzynarodowej. W programie konferencji znajdowały się sesje INTERLOG 2019,  gromadzące środowisko naukowe interesujące się problematyką logistyki międzynarodowej. W dyskusji wzięli udział goście z wielu ośrodków zagranicznych i krajowych. Akademicy z różnych krajów zaprezentowali oryginalne prace na konferencji i do publikacji w materiałach konferencyjnych. W tym roku zostało przyjętych 61 z 80 artykułów pochodzących z 19 różnych krajów: Albanii, Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Grecji, Węgier, Indii, Włoch, Japonii, Łotwy, Malezji, Cypru Północnego, Chin, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Korei Południowej, Turcji i USA.


Rozważania zaproszonych gości zostały wydane w materiałach konferencyjnych European Proceedings of Social and Behavioral Sciences opublikowanych przez Future Academy on-line. Materiały te zostaną przekazane do akceptacji w Clarivate Analytics (Web of Science) Conference Proceedings Citation Index.


Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.isma.info/ismc2019/