W dniu 21.12.2021 został ogłoszony Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1.12.2021.


Zaktualizowany wykaz obowiązuje dla artykułów opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych od roku 2019.


Więcej informacji:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych