Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Doctoral Colloquium

W ramach Światowego Kongresu Marketingu IMP 2016.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł 17 doktorantów z całego świata. Podczas Doctoral Colloquium zorganizowane zostały warsztaty oraz interaktywne sesje szkoleniowe. Uczestnicy wzięli udział m.in. w warsztacie prowadzonym przez redaktora czasopisma Industrial Marketing Management (IF 1,93) Petera LaPlaca.


Doctoral Colloquium było szansą dla młodych naukowców na uzyskanie od autorytetów świata nauki cennych rad i wskazówek dotyczących przygotowania rozprawy doktorskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naukowców: prof. Alexandra Waluszewski, prof. Håkan Håkansson, prof. Ivan Snehota, prof. Enrico Baraldi, prof. Debbie Harrison i dr Milena Ratajczak-Mrozek.


Wydarzenie odbyło się 30 i 31 sierpnia 2016 r. w ramach Światowego Kongresu Marketingu IMP 2016.