Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał środki finansowe z konkursu organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni.

Celem projektu UEP „PUEB GLOBAL ALUMNI” jest opracowanie systemu skutecznej współpracy z absolwentami zagranicznymi. Kwota dofinasowania w wysokości 73 tys. zł przeznaczona zostanie na aktywizację pracowników UEP w zakresie rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami oraz wsparcie działań służących budowaniu marki Uczelni za granicą.

W opracowanie projektu zaangażowany był Dział Współpracy z Zagranicą i Dział Marketingu.