Doktor hab. Michał Konopczyński, z Katedry Ekonomii Matematycznej UEP, otrzymał drugą nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną pt. „Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego” w ramach VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.


Celem konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów.

Serdecznie gratulujemy!