Dr Joanna Przybylska z Katedry Finansów Publicznych UEP została wybrana wiceprzewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.


Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)) jest najstarszą i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. Zrzesza na całym świecie prawie 200 000 osób w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych.


Gratulujemy!