Czasopismo Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Economics and Business Review - zostało przyjęte do bazy Scopus. Właścicielem bazy jest Elsevier.
 
Scopus jest największą na świecie interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań recenzowanych publikacji naukowych: artykułów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych. Baza jest wyposażona także w narzędzia umożliwiające analizę danych o publikacjach. Oprócz podstawowych wskaźników bibliometrycznych tzn. liczby publikacji, liczby cytowań, indeksu Hirscha, zawiera wskaźniki do oceny czasopism, m.in. CiteScore, SNIP, SJR. Obecnie baza Scopus rejestruje zawartość ponad 25 000 tytułów czasopism. Każde z nich   zostało poddane ocenie merytorycznej przed przyjęciem do bazy.
 
Wszystkie czasopisma ujęte w bazie Scopus są umieszczane przez MNiSW w wykazie punktowanych czasopism naukowych.
 
Przyjęcie do bazy nastąpiło na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez niezależną radę ekspertów (Content Selection and Advisory Board).