Prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu program Executive Master of Business Administration Poznań-Atlanta znalazł na 4. miejscu w rankingu „MBA w Polsce w 2018 roku” przygotowanym przez miesięcznik Personel i Zarządzanie. Ocenie poddano 31 programów MBA.

Program realizowany jest od 1995 r. w oparciu o najlepsze wzorce amerykańskie. Jest on efektem wieloletniej, ścisłej współpracy z Georgia State University. W 2008 r. otrzymał prestiżową akredytację AMBA. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i stanowią połączenie wiedzy akademickiej ze specjalistycznymi kompetencjami potrzebnymi kadrze menedżerskiej średniego i wysokiego szczebla.