Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się 9 października 2020 r.

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną tegoroczna ceremonia miała ograniczony charakter. Jej przebieg transmitowany był na żywo przez uczelniany kanał YouTube, a także w formie live-streamingu na profilu Facebook.


Po przemówieniu rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego oraz akcie immatrykulacji, wykład inauguracyjny pt. „Ignacy Jan Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy (w 160. rocznicę urodzin)” wygłosiła dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał specjalne życzenia od przedstawicieli instytucji państwowych, naukowych oraz rektorów innych uczelni wyższych. Okazjonalny list wystosował m.in. prezydent RP Andrzej Duda. 


,