Rektor UEP, prof. Marian Gorynia, współzałożyciel i pierwszy prezes GPW, Wiesław Rozłucki oraz prezes MTP, dr Andrzej Byrt byli gośćmi audycji radiowej o tematyce gospodarczej - EKG w TOK FM, która została wyemitowana 2 czerwca 2014 r. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień związanych z wolnością gospodarczą i pytania „ile państwa w państwie”. Poruszono też kwestie dotyczące początków transformacji ustrojowej i reformy OFE. Rektor UEP w wątku dotyczącym własności państwowej podkreślił, że w kwestii konsekwentnej prywatyzacji jest wiele do zrobienia, a dbanie o bezpieczeństwo energetyczne przez państwo, nie sprowadza się wyłącznie do funkcji właścicielskich, ważniejsza jest rola regulacyjna. 

Zaproszeni goście, jako członkowie Kapituły, przyznanej tego samego dnia, Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, rozmawiali także o kategoriach konkursu i firmach nominowanych do nagrody, jak również o laureatach poprzednich edycji.