25 października 2019 r. odbyła się XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Zawodowa „Zmiany, zmiany czy zagrożenie dla biegłego rewidenta” organizowana przez Katedrę Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polską Izbę Biegłych Rewidentów, Regionalny Oddział w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO”. W konferencji wzięło udział około 200 uczestników. Przedmiotem obrad były kwestie dotyczące zagrożeń i dylematów audytorów w świetle ostatnich zmian prawnych. Podczas panelu Uczelnię reprezentowali dr Artur Jastrzębowski i dr Beata Zyznarska-Dworczak.