Rozstrzygnięte zostały konkursy na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Do jubileuszowej XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 zgłoszono 8 prac doktorskich, które zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu.  Pod uwagę wzięto wartość naukową rozprawy, oryginalność podjętej w rozprawie problematyki badawczej, znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej, umiejętność doboru i wykorzystania źródeł, znajomość światowej literatury przedmiotu, stronę formalną pracy.
 
Kapituła Konkursu, obradując w składzie: prof. dr hab. Ewa Małuszyńska (przewodnicząca Kapituły), prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. dr hab. Jan Fazlagić, prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. dr hab. Henryk Szymusiak, dr hab. Małgorzata Hybka, prof. UEP, dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP, przyznała następujące nagrody:
I miejsce (4000zł)
dr Włodzimierz Lewoniewski  za pracę: Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości; promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP
II miejsce (3000zł)
dr Marcin Szmydt  za pracę: Predicting customers’ future online banking activity to support electronic banking promotional campaigns; promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Milena Stróżyna
III miejsce (2000zł)
dr Szymon Stereńczak za pracę: Premia z tytułu płynności akcji na polskim rynku kapitałowym; promotor: dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP, promotor pomocniczy: dr Przemysław Garsztka
 
Do XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 pod patronatem firmy Grant Thornton zgłoszono 39 prac, które zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu, tj: oryginalność ujęcia problemu, aktualność i znaczenie tematu pracy, przydatność praktyczna, znajomość literatury przedmiotu, poprawność, aktualność doboru i wykorzystania źródeł, strona formalna pracy.
 
Kapituła Konkursu, obradując w składzie: dr hab. Andrzej Przymeński, prof. UEP (przewodniczący Kapituły), prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP, dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP, dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP, dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. UEP, dr hab. Tomasz Wanat, prof. UEP, dr hab. Józefa Monika Gryko, dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj, przyznała następujące nagrody:
I miejsce (2500zł)
mgr Greta Białkowska, mgr Magdalena Maślak, mgr Krzysztof Marcinkowski za pracę: Internetowe źródła danych o popycie na pracę w Polsce; promotor pracy: dr Maciej Beręsewicz
II miejsce (2000zł)
mgr Jan  Ołowski, mgr Konrad Myśliwiec za pracę: Examining markets - analyzing unsupervised machine investment decisions based on financial and textual data; promotor pracy: prof. dr hab. Małgorzata Doman
III miejsce (1500zł)
mgr Wojciech Niedzielko za pracę: Unikanie opodatkowania w firmach rodzinnych; promotor pracy: dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP
wyróżnienie (dyplom)
mgr Cezary  Brudka za pracę: Geoankieta jako wsparcie decyzyjne w procesach planistycznych na przykładzie rozbudowy systemu roweru publicznego w Poznaniu w 2019 roku; promotor pracy: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP
wyróżnienie (dyplom)
mgr Wojciech Dopieralski  za pracę: Cryptocurrency as a New Form of Money in the Economy; promotor pracy: dr hab. Anna Kozłowska, prof. UEP
wyróżnienie (dyplom)
mgr Sandra Michalczyk za pracę: Ocena reformy systemu opieki zdrowotnej Baracka Obamy z 2010 roku; promotor pracy: dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP
wyróżnienie (dyplom)
mgr Nguyen Quynh Trang za pracę: The influence of electronic words of mouth (e-wom) on customers’ purchase intention for smartphones and mobile computing devices in Vietnam; promotor: dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP
wyróżnienie (dyplom)
mgr Katarzyna Pawlukiewicz  za pracę: Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poisson; promotor: dr Maciej Beręsewicz
 
Do XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o. zgłoszono 40 prac, które zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu, tj: oryginalność ujęcia problemu, aktualność i znaczenie tematu pracy, przydatność praktyczna, znajomość literatury przedmiotu, poprawność, aktualność doboru i wykorzystania źródeł, strona formalna pracy. .
Kapituła Konkursu, obradując w składzie: dr hab. Izabela Janicka, prof. UEP (przewodnicząca Kapituły), dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP, dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP, dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, dr hab. Marcin Gołembski, dr hab. Marcin Wiśniewski, dr Joanna Spychała, dr Waldemar Stronka, dr Tomasz Zawadzki, przyznała następujące nagrody:
I miejsce (2000zł)
Kamil Homski za pracę: Kształtowanie się wartości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2000-2016; promotor pracy: dr hab. Dawid Piątek, prof. UEP
II miejsce (1500zł)
Julia Figurska  za pracę: Analityczny Proces Hierarchiczny – aplikacja w języku Java i zastosowanie metody w wyborze oferty turystycznej; promotor pracy: dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP
III miejsce (1000zł)
Jakub  Gałczyk  za pracę: Effect of card counting strategies on the probability of winning in blackjack; promotor pracy: dr Marcin Bartkowiak
wyróżnienie (dyplom)
Agovich Enesa za pracę: Innovations as a key factor in the cosmetics packaging design process; promotor pracy: dr inż. Karolina Wiszumirska
wyróżnienie (dyplom)
Michel Voss  za pracę: Detekcja kolektorów i paneli słonecznych na podstawie zdjęć lotniczych miasta Poznania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych; promotor pracy: dr Maciej Beręsewicz
 
Członkowie kapituły konkursu podkreślili, że zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny. Laureatom konkursu oraz promotorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!