Monografia naukowa pt. Brexit and the Future of the European Union. Firm-Level Perspectives, pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. dr hab. Barbary Jankowskiej oraz dr hab. Katarzyny Mroczek-Dąbrowskiej, prof. UEP, ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge (poziom II wg Listy Wydawnictw MNiE, co z uwzględnieniem zwyżki dla dziedziny nauk społecznych oznacza 300 pkt.).


W monografii podjęto próbę nakreślenia konsekwencji Brexitu dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w tym jego możliwych oddziaływań na przyszłe stosunki między UE i Wielką Brytanią, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy identyfikują strategie, które firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wdrożyły, aby lepiej radzić sobie ze zmienionymi warunkami funkcjonowania po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.


Opracowanie jest efektem realizacji grantu badawczego OPUS 14 2017/27/B/HS4/00754 pt. Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i pracy zespołu w składzie: prof. dr hab. Mariana Gorynia, dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP, prof. dr hab. Barbara Jankowska, dr Anna Matysek-Jędrych, dr Aleksandra Kania, dr hab. Marlena Dzikowska, prof. UEP, dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, mgr Szymon Bytniewski, dr Cezary Główka.