Na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Ubezpieczeń został powołany w charakterze eksperta w skład Zespołu ewaluacji do spraw nauk ekonomicznych HS-3SZ na okres od 15 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.