Prof. dr hab. Szymon Cyfert, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz dr hab. Paweł Chudziński z Klubu Partnera UEP wraz z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozpoczęli realizację projektu badawczego, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.

Pierwsza część projektu, realizowana w formule badania ankietowego skierowanego do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, pozwoli na: (a) diagnozę kluczowych działań, jakie zostały już podjęte przez przedsiębiorstwa w okresie pandemii, (b) wyłonienie najważniejszych – obok tak oczywistych jak płynność finansowa, czy dostęp do zasobów – czynników, które przesądzą o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, (c) identyfikację krytycznych działań podejmowanych przez przedsiębiorców pozwalających ograniczyć negatywny wpływ pandemii oraz (d) opracowanie rekomendacji dla zarządzających przedsiębiorstwami.

Projekt badawczy został objęty patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

W skład zespołu badawczego wchodzą dr hab. Paweł Chudziński (KP UE Poznań), prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE Poznań), prof. dr hab. Wojciech Dyduch (UE Katowice), prof. dr hab. Maciej Zastempowski (UMK Toruń).

Badania potrwają do końca kwietnia, po tym czasie przygotowana zostanie publikacja prezentująca wyniki.

Zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt mailowy (s.cyfert@ue.poznan.pl) celem uzyskania łącza do ankiety online (czas wypełniania ok. 10 min).