13 stycznia 2023 r. odbył się pierwszy wykład w ramach programu Executives in Residence pt. Why employers need to think of Artificial Intelligence as an "employee"?


O przyszłości rynku pracy, na którym coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (SI), opowiedział Jim Link - członek zarządu ds. zasobów ludzkich w Society for Human Resource Management, największym stowarzyszeniu zawodowym z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na świecie.

 

Wykładowca odniósł się do stereotypów i lęków dotyczących potencjalnego zagrożenia ze strony SI. Przedstawił ją w kategoriach korzyści: „Sztuczna inteligencja wzmacnia nasze możliwości. Może w krótkim czasie przeanalizować ogromne ilości danych, wspomagając nas w procesach podejmowania decyzji. Zwiększa trafność wyborów, zmniejszając tym samym niepewność i ryzyko, w tym biznesowe. Sprawdza się w prognozowaniu, identyfikacji wzorców i trendów, dostarczaniu informacji. Zastępuje nas też w wykonywaniu powtarzalnych, żmudnych czynności. Szersze wdrożenie SI przełoży się na wzrost efektywności każdego sektora” – twierdzi Link.

 

Prelegent zapewnił, że SI nie pozbawi nas zatrudnienia, wpłynie natomiast na zmianę stylu pracy i wymaganych kompetencji. Część zadań i stanowisk zniknie, pojawią się natomiast w ich miejsce nowe możliwości kariery. Potrzebni będą specjaliści dobrze odnajdujący się w świecie nowych technologii.

 

Zdaniem Jima Linka niezbędny jest nowy paradygmat w sposobie myślenia. Twierdzi on, że nie możemy postrzegać przyszłości jako antagonizmu w rodzaju „ludzie kontra roboty”. Jutro będzie opierać się na współpracy pod hasłem „ludzie i roboty”.

 

Tego samego dnia podczas warsztatów przygotowanych razem z SKN HRview  Jim Link wcielił się w rolę SI ubiegającej się o pracę. Studenci z kolei wcielili się w rolę profesjonalnych rekruterów. Zadawali pytania pozwalające potwierdzić zasadność zaangażowania SI do zadań wpływających na wzrost efektywności procesów.

Inicjatywa Executives in Residence na Uniwersytecie Ekonomicznym jest nowym formatem współpracy z międzynarodowymi menedżerami wysokiego szczebla.

 Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.