Mgr Piotr Matuszak, doktorant z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, został laureatem konkursu ETIUDA 8, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzyma 12-miesięczne stypendium na przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Przedsiębiorstwa państwowe w krajach demokratycznych i autorytarnych – instytucje, politycy i przedsiębiorstwa” oraz odbędzie 6-miesięczny staż w Northwestern University w USA.


ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymują miesięczne stypendium i odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.


Serdecznie gratulujemy!