8 czerwca 2015 roku odbyła się VI Konferencja Uczelniana „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”.

W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi do poboru w formie prezentacji poszczególnych prelegentów.

https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe,c26/aktualnosci,c479/vi-konferencja-uczelniana-badania-naukowe-na-uniwersytecie,a38724.html