Rozprawa doktorska dr Anny Chwiłkowskiej-Kubali, z Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania UEP, pt. „Uwarunkowania procesu kształtowania dynamicznych zdolności regionalnych portów lotniczych w Polsce” została nagrodzona w XIV Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

Promotorem pracy był prof. dr hab. Szymon Cyfert, a promotorem pomocniczym dr Michał Chomicki.
Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą.