Minister Edukacji i Nauki wyróżnił nagrodami za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w kadencji 2017-2020 prof. dr. hab. Mariana Gorynię i prof. dr. hab. Marka Ratajczaka - ówczesnych członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Serdecznie gratulujemy!