Profesor dr hab. Marian Gorynia otrzymał podziękowanie za wkład i zaangażowanie w działalność Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wręczenie statuetki odbyło się podczas uroczystości 30-lecia stowarzyszenia. Nasz naukowiec był również panelistą na towarzyszącej jubileuszowi debacie „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie".


Serdecznie gratulujemy!