Profesor Krzysztof Malaga został odznaczony przez rząd francuski Orderem Palm Akademickich (l'Ordre des Palmes Academiques). 
To najstarszy cywilny order francuski nadawany wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa.
30 listopada br. medal prof. K. Maladze wręczył Jean-Luc Schneider attaché Ambasady Francji w Polsce ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej.
Z tej okazji naszą Uczelnię odwiedził również prof. Igor Kraszewski, konsul honorowy Francji w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!