Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2017/2018 odbyła się 12 października 2018 r. pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP.

Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 19 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 64 osobom.

Po akcie ślubowania i wręczenia dyplomów, odbyła się część artystyczna w wykonaniu chóru Musica Viva pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego.

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych została zainaugurowana podczas Jubileuszu 80-lecia Uczelni i na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości UEP.

Wszystkim gratulujemy uzyskania stopnia naukowego.