Aktualności

Prorektor w Komisji Egzaminacyjnej

Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Cezary Kochalski w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

Decyzją z 26 listopada 2013 r. Minister Finansów powołał na kadencję w latach 2013–2017 Komisję Egzaminacyjną prowadzącą postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. Jednym z członków Komisji został dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.
W skład Komisji wchodzi 19 osób: 10 przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 7 osób  rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  oraz 2 osoby rekomendowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej została wyznaczona prof. dr hab. Gertruda Świderska. Komisja rozpoczęła działalność 2 grudnia 2013 r.