Rektor UEP, prof. Marian Gorynia, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości spotkał się 10 kwietnia z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim, aby wraz z innymi członkami gremium i przedstawicielami resortu dyskutować o kierunkach rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Na posiedzeniu omawiano kolejny etap prac nad Projektem nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2050. 
Zdjęcia: Ministerstwo Gospodarki.