Trwa rekrutacja do II edycji wyjątkowego wydarzenia branży mobile – NeedApp. Tym razem firmy programistyczne z całej Polski będą opracowywać rozwiązania mobilne dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Najlepszy zespół zdobędzie zlecenie na realizację swojego projektu. Konkurs odbędzie się 25-26 lutego 2015 r. w ramach VII Dni UEP i oficjalnego otwarcia nowego budynku poznańskiej uczelni – Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.

NeedApp to konkurs składający się z dwóch części. Pierwsza z nich to Jam – warsztaty oparte na metodologii Design Thinking. Stworzona na Uniwersytecie Stanford idea wykorzystywana jest przez czołowe korporacje IT, m.in. Google, Apple czy SAP. Sięgając do narzędzi charakterystycznych dla branży wzorniczej, pomaga w tworzeniu rozwiązań najlepiej odpowiadających na potrzeby odbiorców. Warsztaty mają zapewnić stanowić wsparcie kreatywne dla uczestników, skracając czas poświęcony na szczegółowe planowanie podstaw aplikacji i ukonkretnianie zapisów briefu. Bazując na efektach warsztatów, firmy biorące udział w wydarzeniu przekładają pomysły na język programowania. Dwudziestoczterogodzinny maraton kodowania kończy się przedstawieniem prototypów aplikacji, z których Jury wybiera najlepszą i nagradza zleceniem na realizację projektu.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć zespoły maksymalnie czteroosobowe, reprezentujące deweloperów aplikacji mobilnych z całej Polski. Swoją chęć udziału w wydarzeniu firmy programistyczne mogą zgłaszać za pośrednictwem strony www.needapp.pl/uep. Pod tym adresem można znaleźć również więcej informacji na temat konkursu oraz warunków i korzyści z uczestnictwa w nim.