Od 1 września 2016 r. zmieniają się władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Symboliczne przekazanie klucza do Uczelni nowym władzom Rektorsko-Dziekańskim odbyło się 31 sierpnia 2016 r. Taka uroczystość została zorganizowana po razy pierwszy w historii UEP. – Dziękuję za współpracę przez ostatnie 8 lat. Życzę, żeby ten klucz dobrze Panu Rektorowi od jutra służył, żeby cała nasza społeczność mogła odnieść rozmaite korzyści ze sprawowania przez Pana Rektora władzy.  Wszystkiego dobrego. Powodzenia – powiedział Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. – Dziękuję za dotychczasową współpracę – za zaufanie, poświęcenie i służbę na rzecz Uczelni – mówił po odebraniu klucza do Uczelni prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP – Myślę, że może być Pan Rektor spokojny o jej dalsze losy. Oficjalne przekazanie insygniów rektorskich – łańcucha oraz berła – odbędzie się 12 października 2016 r. podczas 91. inauguracji roku akademickiego.

 

W spotkaniu uczestniczyły zarówno obecne, jak i nowe władze Uczelni, a także Rektorzy Seniorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: prof. zw. dr hab. Ryszard Domański (1969–1979), prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP (1990–1996), prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP (1996–2002) oraz prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP (2002–2008).

 

Podczas dwóch kadencji Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP odbyło się w sumie 237 posiedzeń Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz 102 posiedzenia Senatu UEP. Nowy Rektor – prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP – pełnił w tym czasie funkcję Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


Cały Poczet Rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawiony jest na obrazach w Rektoracie. Podczas spotkania oficjalnie odsłonięty został obraz Rektora UEP – prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP.