Wystawę rzeźb Grzegorza Gwiazdy można oglądać od wczoraj w holu Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP. Przy okazji wernisażu artysta odebrał nagrodę ARTeonu 2017.


Kapituła zdecydowała się nagrodzić Grzegorza Gwiazdę, gdyż – jak uzasadnia – spośród kandydatów zgłoszonych do tegorocznej nagrody, zdecydowanie wyróżnia się on nie tylko jako czytelna artystyczna osobowość, ale przede wszystkim jako twórca przekonująco radzący sobie z „ciężarem” zbyt często obecnie promowanej ekspresji nieudolności, która przewrotnie nazywana jest świeżością.


„Rzeźby Grzegorza Gwiazdy to: piękno, gest, kultura widzenia i wyrazu. W czasach, w których w tym, co ludzkie, niektórzy dopatrują się zła (pisząc „cZŁOwiek”) albo kwitując ludzki los i jego kondycję obojętnością i znudzeniem czy destrukcją, Gwiazda widzi trudne piękno – zmaganie się, wykuwanie formy ludzkiego istnienia, twórczą walkę o właśnie ludzką rzeźbiarską figurę i kształt jego poszerzonego istnienia w artystycznym wyrazie. Właśnie po to nasi praprzodkowie wprowadzili nas na drogi poszukiwań sztuki jako poszerzania horyzontów naszego świata” – czytamy w uzasadnieniu wyboru laureata.


Rzeźby Grzegorza Gwiazdy można oglądać w holu budynku CEUE do 27 kwietnia.