Rozstrzygnięto III edycję konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce, organizowanego przez Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit UEP we współpracy z Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle ze Szwajcarii, która była sponsorem konkursu. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi. 

 

Zwycięzcą została Fundacja Złotowianka ze Złotowa, która wspiera osoby chore i z niepełnosprawnościami, młode talenty oraz osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 PLN. 

 

II miejsce (nagroda 6 000 PLN) zajęły ex aequo: 

 

• Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik zajmująca się szkoleniem psów przewodników i przekazywaniem ich osobom niewidomym oraz niedowidzącym, a także rehabilitacją społeczną i zawodową tych osób.

 

• Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, którego celem jest działalność profilaktyczna, psychoedukacyjna, terapeutyczna i rehabilitacyjna  na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin. 

 

Konkurs koordynował zespół badawczy ds. zarządzania organizacjami non-profit UEP w składzie: prof. dr hab. Aldona Andrzejczak – kierownik zespołu, mgr Magdalena Głowacka, dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP, dr Joanna Schmidt – zastępczyni kierownika zespołu, dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP, a także dr Grzegorz Paluszak (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak, prof. UPP. 

 


 

 Jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.