11 czerwca 2018

Justyna Komorska (z Oddziału  Czytelń) oraz mgr Monika Kustosz (z Oddziału  Księgozbioru Studenckiego) uczestniczyły  w konferencji „Biblioteka dla dydaktyki II” zorganizowanej w Chorzowie przez Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

18 czerwca 2018

W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę prac naukowych i publicystycznych prof. dr hab. Wacława Wilczyńskiego. Ekspozycję można oglądać do dnia 31 sierpnia 2018 roku.fot. A. Dolińska


19 czerwca 2018

W Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano pokonkursową wystawę fotografii prasowej „Wielkopolska Press Photo 2017”. Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 31 sierpnia 2018 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.  

 

25 czerwca 2018

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Hanna Roman (z Oddziału Czytelń) uczestniczyły w warsztatach „Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej” zorganizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEP.

 

29 czerwca 2018

Magister inżynier Anna Adamek i mgr Dorota Wojewoda (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w „V Ogólnopolskim Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy" zorganizowanym na Politechnice Warszawskiej przez Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Bibliotekę Główną.

 

Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się:

·         uczniowie Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu (20 czerwca);

·         przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonujący oceny kierunku „finanse i rachunkowość biznesu” prowadzonego na Wydziale Zarządzania UEP (23 czerwca);

·         komisja akredytacyjna AMBA (26 czerwca).