5 czerwca 2019

Doktor Artur Wierzbicki (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) jako reprezentant Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych wziął udział w spotkaniu dyrektorów bibliotek i przedstawicieli konsorcjów bibliotecznych Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowanym w Bibliotece Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie.

 

3-7 czerwca 2019

Pracownicy Biblioteki Głównej w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training (STT) odbyli szkolenia:

- magister Katarzyna Regulska i mgr Sylwia Wojtczak (z Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz lic. Julita Wieczorek (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) w Bibliotece Uniwersytetu Alicante
- mgr Michał Grzesiak (z Oddziału Księgozbioru Studenckiego), mgr Karolina Majcher (z Oddziału Opracowania Zbiorów), mgr Katarzyna Tkacz (z Oddziału Czytelń) oraz mgr Daria Wojdanowicz (z Oddziału Informacji Naukowej) w Bibliotece Uniwersytetu Algarve w Faro. fot. D. Wojnarowicz


13 czerwca 2019

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w konferencji „Skarby Biblioteki Kórnickiej. Od prywatnego księgozbioru do platformy cyfrowej” zorganizowanej w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

 

17 czerwca 2019

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się spotkanie autorskie oraz wystawa prac Andrzeja Strabla „W drewnie ukryte - z pasją odkryte”, zorganizowane we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora UEP ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Grupą Badawczą Consumer Behaviour 21. 
19 czerwca 2019

Z inicjatywy mgr Magdaleny Musieli (z Oddziału Czytelń) w sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się spotkanie zespołu organizującego Forum Młodych Bibliotekarzy 2019.

 

27 czerwca 2019

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy Oxford Journals zawierającej pełne teksty 358 tytułów czasopism z różnych dziedzin nauki wydawanych przez Oxford University Press (dostęp do dnia 15 sierpnia 2019 roku).

 

28 czerwca 2019

Magister Magdalena Musiela oraz lic. Justyna Komorska ukończyły zaawansowany kurs z zakresu  znajomości oraz elementów metodyki Polskiego Języka Migowego zorganizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” z siedzibą w Poznaniu.