12 lipca-10 sierpnia 2016
Biblioteka pozyskała dostęp testowy do bazy Safari Books Online zawierającej pełne teksty publikacji z zakresu informatyki, biznesu i dziedzin pokrewnych.

13 września 2016
Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano pokonkursową wystawę fotografii prasowej „Wielkopolska Press Photo 2015”. Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 4 listopada 2016 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii", projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

14 września 2016
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w Prekonferencji V Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy „Technologie” zorganizowanej we Wrocławiu przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

14 września 2016
Biblioteka Główna, zorganizowała, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, II konferencję poznańskich bibliotek naukowych, tym razem pod hasłem „Biblioteki, bibliotekarze, zbiory – historia zawsze żywa”, która odbyła się w Gmachu Głównym Uczelni w sali 111A. Uroczystego otwarcia dokonała dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Referat wprowadzający „Dawne biblioteki Poznania i Wielkopolski” przedstawił mgr inż. Roman Tomaszewski, Dyrektor Biblioteki Głównej UEP.

fot. M. Musiela

Spotkanie, zorganizowane z okazji jubileuszu 90-lecia Uczelni oraz Biblioteki, poświęcone było historii bibliotek i ich szczególnie cennym zbiorom oraz wspomnieniom o ludziach, którzy na stałe zapisali się w dziejach poznańskiego bibliotekarstwa. Konferencji towarzyszyła wystawa „Mgr Hanna Maciejewska – dyrektor Biblioteki Głównej 1939-1973” (przygotowana przez Zespół Ośrodka Historii UEP) poświęcona długoletniej kierownik i dyrektor Biblioteki Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

fot. M. Musiela


15-16 września 2016
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w konferencji V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy zorganizowanej we Wrocławiu przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

17 września 2016
Magister Renata Cieślewicz (z Oddziału Czytelń) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) wzięły udział w XIII Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich „Wawrzyniec 2016” zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu oraz Koło SBP w Międzychodzie.

19-20 września 2016
Magister Elżbieta Czyżewska (kierownik Oddziału Czytelń) oraz mgr Karolina Majcher (z Oddziału Opracowania Zbiorów) wzięły udział w konferencji „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?” zorganizowanej w Gdańsku przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego.

20 września 2016

Pracownicy Oddziału Czytelń oraz Oddziału Informacji Naukowej wzięli udział w prezentacji bazy Ebrary, przeprowadzonej przez przedstawicieli wydawcy bazy w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej.


22-23, 30 września 2016
Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych UEP, podczas których przedstawili studentom pierwszego roku zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej.

26-27 września 2016
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w seminarium naukowo-dydaktycznym „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy” zorganizowanym w Krakowie przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej i Wydawnictwo Elsevier B.V.

29 września 2016
Bibliotekę Główną odwiedzili członkowie Komisji Akredytacyjnej z European Foundation for Management Development w związku z ubieganiem się UEP o międzynarodową akredytację EQUIS.

******
W Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej utworzono „Kącik czytelnika”, który został wyposażony dzięki środkom pozyskanym w ramach Budżetu Partycypacyjnego UEP.

fot. A. Dolińska