1 marca 2017

Biblioteka Główna pozyskała dostęp testowy do biznesowej bazy danych MarketLine Advantage, zawierającej międzynarodowe raporty oraz dane statystyczne i finansowe. Z serwisu można było korzystać do dnia 12 marca 2017 roku.


15 marca 2017

Krystyna Ciorga oraz Krzysztof Dmochowski (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) uczestniczyli w uroczystym otwarciu XXII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej (organizowanego pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego), które odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.


22-23 marca 2017

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyła w spotkaniu członków Konsorcjum BazEkon, zorganizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


27 marca 2017

Bibliotekę Główną zwiedzili pracownicy Lingnan Normal University (LNU) w Zhanjiang (Chiny).