16 października 2018

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyła w warsztatach z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych zorganizowanych na UEP przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

 

17 października 2018

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy Equity RT zawierającej dane giełdowe z ponad 100 krajów (dostęp do dnia 30 listopada 2018 roku).

 

19 października 2018

W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Filatelistyka - hobby nudne czy pasjonujące?”. Ciekawostki i literaturę filatelistyczną oraz znaczki pocztowe z prywatnych kolekcji pracowników Biblioteki Głównej UEP można oglądać do dnia 31 grudnia 2018 roku. Fot. A. DolińskaFot. A. Dolińska


20 października 2018

Magister Magdalena Musiela (z Oddziału Czytelń) uczestniczyła w spotkaniu zespołu organizującego Forum Młodych Bibliotekarzy 2019, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

24-26 października 2018

Magister Agnieszka Dolińska oraz mgr Joanna Gryt (z Oddziału Informacji Naukowej) wzięły udział w Małopolskim Forum Bibliotek „Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem   zorganizowanym przez Bibliotekę Jagiellońską i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

 

25-26 października 2018

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczyła w konferencji „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. IV edycja. 10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec epoki wielkich gmachów bibliotecznych?” zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

26 października 2018

Wprowadzono nowy Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej.

  

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przeprowadzili 2 szkolenia dla pracowników UEP „Identyfikator ORCID”.

 

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w:

·      wyborach Społecznego Inspektora Pracy UEP (3 października),

·      Dniach Adaptacyjnych UEP, podczas których przedstawili studentom pierwszego roku zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej (5-6 października).