W imieniu Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy  do udziału w konferencji naukowej: Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji o ekonomicznych, technologicznych, społecznych, kulturowych i prawnych aspektach innowacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Obszary problemowe konferencji:

  1. Społeczna i kulturowa sfera zastosowania innowacji w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.
  2. Innowacje a efektywność zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  3. Zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.
  4. Prawne uwarunkowania innowacyjnego zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.