Pracownicy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr serdecznie zapraszają na uroczyste seminarium naukowe pt. „Rozwój kompetencji dla gospodarki 4.0” organizowane z okazji jubileuszu 20-lecia Katedry oraz jako pożegnanie Prof. dr hab. Aldony Andrzejczak z uczelnią. 

Seminarium odbędzie się 27 września br. o godz. 12.00 w sali 4.1 budynku CEUE. W ramach spotkania przewidzieliśmy prezentację nowo wydanej książki, będącej dorobkiem Pracowników i Współpracowników Katedry, dyskusję panelową na temat przyszłości kompetencji niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki oraz prezentację dokonań Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr.