27 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystościach obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

22 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu świątecznym z Parlamentarzystami Wielkopolskimi, które odbyło się na ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu.
Następnie Rektor uczestniczył w spotkaniu świąteczno-noworocznym z Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacką, które odbyło się w Sali Bankietowej Domu Żołnierza w Poznaniu.
W tym samym dniu Rektor wziął udział w spotkaniu świątecznym w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

22 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w tradycyjnym spotkaniu wigilijno-noworocznym członków i sympatyków Akademickiego Związku Sportowego, które odbyło się w sali konferencyjnej Politechniki Poznańskiej przy Domu Studenckim nr 1.

21 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej mszy św. odprawionej przez Biskupa Grzegorza Balcerka, podczas której nastąpiło przekazanie Światła środowiskom harcerskim. Po mszy wszyscy w asyście orkiestry harcerskiej z Kórnika udali się na Stary Rynek, gdzie harcerze odczytali przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju, przekazali życzenia Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej i wręczyli Prezydentowi Miasta Poznania Jackowi Jaśkowiakowi i obecnym gościom lampiony ze Światłem.

20 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Konferencji Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, która odbyła się w sali A1 budynku CEUE.

19 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Biznesu na Wydziale Zarządzania, które odbyło się w sali 236A.

19 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Następnie Rektor wraz z Prorektorami wzięli udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym z pracownikami oraz w spotkaniu wigilijnym z emerytowanymi pracownikami UEP i członkami związków zawodowych działających na UEP.

18 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji 25-lecie polskich przemian gospodarczych, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

18 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Tradycyjnej Wigilii w Collegium Historicum, zorganizowanej przez Panią Marię Królską.

17 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Panem Wojciechem Krukiem, z Panem Henrykiem Przybylskim z Citi Banku oraz z dr. hab. Markiem Cieślakiem - Dyrektorem WSB-UEP w sprawie uruchomienia cyklu zajęć dla przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się w sali 236A.

17 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w zebraniu w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, którego głównym celem było powołanie Rady Reprezentacji Środowisk współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji.


17 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję inauguracyjną projektu InnoUEP pt. "Innowacyjne struktury badawcze w nauce". Konferencja odbyła się w sali 111A.

16 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP oraz Prorektorem ds. Strategii i Rozwoju, dr. hab. Cezarym Kochalskim, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w Koncercie Symfonicznym Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza, który odbył się w Auli UAM. Koncert zorganizowano z okazji objęcia przez dra Andrzeja Byrta - dotychczasowego Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, funkcji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Republice Francuskiej i Księstwie Monako

15 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Panem Andrzejem Kowalem Partnerem Ernst&Young Polska w Poznaniu na temat możliwości przyszłej współpracy.


W dniach 11-13 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji EIBA, która odbyła się w Uppsali (Szwecja).

12 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

Tego samego dnia Prorektor wziął udział w spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez Radę Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.

Następnie Prorektor uczestniczył w Wigilii Parlamentu Studenckiego, która odbyła się w sali 111A.

12 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu Rady Finansów, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Następnie Prorektor uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tego samego dnia Prorektor uczestniczył w Wigilii Parlamentu Studenckiego, która odbyła się w sali 111A.

12 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości nadania rondu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Smoluchowskiego i Jarownickiej imienia Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. Następnie Prorektor Żukowski uczestniczył w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Ministrowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu oraz otwarciu Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Instytutu Zachodniego.
Tego samego dnia Prorektor uczestniczył w Wigilii Parlamentu Studenckiego, która odbyła się w sali 111A.

11 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu w sprawie studiów doktoranckich. Spotkanie odbyło się w sali 103A.

10 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w przedświątecznym spotkaniu wielkopolskich przedsiębiorców zorganizowanym przez Lożę Wielkopolską Business Centre Club, Wielkopolski Klub Kapitału, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Spotkanie odbyło się w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu.

10 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.


W dniach  8-10 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w warsztatach w Harvard Business School (Boston) w związku z przystąpieniem UEP do programu Microeconomics of Competitiveness.


9 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. 


9 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu Mikołajkowym Stowarzyszenia Absolwentów UEP.


8 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, powitał uczestników konferencji pt. "Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe" otwierającej studia doktoranckie w ramach projektu ponadnarodowego, którego UEP jest liderem. Podczas Konferencji Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, przywitał gości wystąpieniem pt. "Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe". Konferencja odbyła się w sali 236A.
Następnie Prorektor Żukowski prowadził spotkanie partnerów projektu poświęcone dalszej współpracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Olesia Gonczara w Dniepropietrowsku na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w sali 103A.


5 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, przewodniczył uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego na projekt kartki bożonarodzeniowej UEP.


5 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył zebraniu Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej, które odbyło się w sali 103A.

4 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu plenarnym KNoPiPS PAN, które odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie.

4 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu, którego celem było rozliczenie rocznej działalności Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej oraz przyjęcie planu działania na 2015 rok. Spotkanie odbyło się na Politechnice Poznańskiej.

3 grudnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki". Konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2 grudnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
W tym samym dniu Rektor wraz z Prorektorem ds. Strategii i Rozwoju, dr. hab. Cezarym Kochalskim, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w Jubileuszu 25-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym w Poznaniu.