31 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A.

30 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pn. Handel we współczesnej gospodarce III. Nowe wyzwania, która odbyła się w sali 111A.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim powitał Pana Posła Adama Szejnfelda, który odwiedził UEP w ramach wykładu otwartego pt. „Unia na zakręcie”. Spotkanie ze społecznością Uczelni miało miejsce w auli UEP.
Po południu Rektor wziął udział w posiedzeniu Rady Mentorów w Urzędzie Miasta Poznania.

25 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego Gospodarki Narodowej w Warszawie.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia spotkał się z Panem Waldemarem Siwińskim, Prezesem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

24 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej na UEK w Krakowie.

23 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył jako recenzent w obronie pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wileńskim.

23 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Ekonomisty w Warszawie.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia odebrał Medal Mikołaja Kopernika. Jest to odznaczenie przyznawane przez Związek Banków Polskich osobom zasłużonym w rozwój polskiej bankowości.

21 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w targu śniadaniowym zorganizowanym z okazji Dnia Absolwenta w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia UEP.
Tego samego dnia Rektor wspólnie z  Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą uczestniczył w koncercie zorganizowanym przez chór Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes.

20 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył  obradom Senatu UEP w sali 236 .
W kolejnym dniu obchodów Jubileuszu 90-lecia UEP władze Uczelni uczestniczyły w otwarciu Sali Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

19 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył II posiedzeniu Konwentu, które miało miejsce w sali 103.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia, otworzył nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podczas którego przyjął do swego grona dra Andrzeja Byrta jako dwudziestego piątego doktora honoris causa. Uroczystość miała miejsce w auli UEP.

Wieczorem Rektor powitał gości na przedstawieniu pt. Czterdzieści Polskiego Teatru Tańca. które odbyło się na MTP.

18 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział jako moderator w panelu dyskusyjnym z udziałem wybitnych polskich ekonomistów  "Polska Gospodarka: osiągnięcia, porażki i szanse rozwojowe". 

18 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, które odbyło się w gabinecie Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul Powstańców Wlkp. w Poznaniu.

17 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Prorektorami: prof. Maciejem Żukowskim oraz Jackiem Mizerką uczestniczyli w konferencji pt. Green Controlling and Finance, zorganizowanej przez Prorektora ds. Strategii i Rozwoju prof. Cezarego Kochalskiego.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem prof. Jackiem Mizerką uczestniczył w Dniu Sportu zorganizowanym przez AZS UEP Poznań.
Następnie Panowie Rektorzy wzięli udział w uroczystości nadania czytelni czasopism w Bibliotece Głównej UEP imienia  Hanny Maciejewskiej.
Późnym popołudniem Panowie Rektorzy uczestniczyli w meczu towarzyskim  Władze Uczelni i Gwiazdy Sportu vs Studenci AZS UEP.

16 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył Jubileuszową X. Międzynarodową Konferencję Naukową pn. ''Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w.'' w Rydzynie.

16 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Prorektorami: prof. Maciejem Żukowskim oraz Jackiem Mizerką podjął Podsekretarza Stanu w MNiSW Panią Teresę Czerwińską.
Tego samego dnia Rektor uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia UEP połączonej z otwarciem wystawy fotograficznej ''Widok na miasto. 90-lecie UEP''.

14 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył Sesję Sprawozdawczą Doktorantów UEP w ramach III Dni Wydziału Towaroznawstwa. Wydarzenie miało miejsce w sali 306A oraz 308A.

13 maja 2016 Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył XII Forum Kół Naukowych Towaroznawstwa, które miało miejsce w sali 407 A.
Tego samego dnia przewodniczył Spotkaniu Strategicznemu z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconemu realizacji STRATEGII UEP w roku 2015 oraz priorytetom strategicznym na rok 2016. Podczas Spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali: Prorektorzy, Dziekani Wydziałów oraz Kanclerz UEP.

Wieczorem Rektor wspólnie z Prorektorami uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym z okazji 45-lecia Chóru Sonantes.
11 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową Środowisko i Technologia w biznesie, zorganizowaną przez Wydział Towaroznawstwa UEP.
Następnie Rektor otworzył konferencję pt. Partycypacja versus Demokracja, która odbyła się w sali 111A. W konferencji wziął udział również Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
Po południu Rektor uczestniczył w panelu podsumowującym Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energia@21, który miał miejsce na MTP.
foto: Michał Jarczyński
Tego samego dnia Rektor wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciejem Żukowskim, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów miasta Poznania, którego gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.


10 maja 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył wykład Ambasadora Królestwa Maroka w RP J.E. Younsa Tijani pt. "Polityka i gospodarka Maroka", który odbył sie w sali 111A.

10 maja 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia podjął Ambasadora Królestwa Maroka w RP J.E. Younsa Tijani oraz posła na Sejm RP Killiona Munyamę. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof.Maciej Żukowski.

Ponadto Rektor spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obchodzącymi Jubileusz pracy na UEP.

9 maja 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, gościł Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który spotkał się ze studentami w sali 301A.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim podjął przedstawicieli Rotary Club.
Następnie Rektor spotkał się z Panem Jackiem Kostką Dyrektorem Finansowym Hochland Polska Sp. z o.o. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.
Po południu Rektor podjął Pana Andrzeja Chmieleckiego Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu.