31 sierpnia 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył nadzwyczajnemu żałobnemu posiedzeniu Senatu UEP poświęconemu śp. prof. dr hab. Annie Kozioł, prof. zw. UEP, w którym udział wzięli także Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP. Po uroczystości, Rektor wziął udział w pogrzebie śp. Pani Profesor, który odbył się na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

28 sierpnia 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej Gali „Łączy nas Amica", która odbyła się we Wronkach.
 
27 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Panią Dorotą Potejko, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym tematem spotkania było zapewnienie dobrych warunków studiowania osobom niepełnosprawnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

25 sierpnia 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu okolicznościowym z okazji Dnia Energetyka, które odbyło się w Baranowie k. Poznania.

14 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

10 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu XXIII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego, które odbyło się w sali 111A.

7 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. mgr Krystyny Sobkowiak, zastępcy kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, które odbyły się na cmentarzu w Lusowie.

5 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. dra Jana Kulczyka, które odbyły się na cmentarzu przy ul. Nowina w Poznaniu.

1 sierpnia 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości otwarcia Akademickich Mistrzostw Europy w Futsalu, która odbyła się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.